บริษัท แอ็ดวานซ์ นาโนเทค จำกัด
 
ฝ่ายบริการลูกค้า 081 843 9388
สำนักงาน 02 738 4981
แนะนำตัว
 
          เราเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจจำหน่ายหัวพ่นไฟประหยัดพลังงานแบบใช้น้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซลมากว่า 20 ปี เราคงคุณภาพที่ดีที่สุดด้วยการวิจัยและพัฒนาและติดตามการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ โดยเราจะจ้างบริษัทที่เป็นมืออาชีพผลิตและประกอบผลิตภัณฑ์ทั้งหมด วิธีนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าระบบการผลิตนั้นเป็นระบบที่จัดทำขึ้นสำหรับผู้ผลิตแต่ละรายโดยเฉพาะ
 
          อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน Bluepower ของเราผ่านการทดสอบและปรับปรุงมาอย่างสมบุกสมบันมาเป็นเวลานาน ซึ่งนอกจากคุณสมบัติด้านประหยัดพลังงานโดยทั่วไปแล้ว คุณสมบัติอีกอย่างที่สำคัญ คือ ปรับเสถียรภาพของแรงดันได้ และมีระบบตรวจจับอัตโนมัติสมบูรณ์แบบ ทำให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติเหนือกว่าสินค้ามาตรฐานในท้องตลาด โดยมีการปรับแต่งการผลิตต้นแบบให้เหมาะกับความต้องการของผู้ผลิตแต่ละรายสำหรับการใช้งานในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ในขณะที่ทั่วโลกกำลังขาดแคลนแหล่งพลังงานธรรมชาติเพิ่มมากขึ้นและตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้น การพัฒนาพลังงานทางเลือกรุ่นใหม่ๆ ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร สิ่งแรกที่ต้องทำก็คือการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า โดยทิศทางการพัฒนาของเราเริ่มต้นที่ระบบบริหารจัดการพลังงานเพื่อการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า ขณะเดียวกัน เราก็พัฒนาระบบที่มีประสิทธิภาพในการรองรับสูงและระบบประหยัดพลังงานเพื่อให้สามารถอนุรักษ์พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปรับปรุงประสิทธิภาพของอุปกรณ์และเครื่องจักรไม่ว่าจะถูกใช้งานมานานแค่ไหน

อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน Bluepower

หลักการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า
เทคโนโลยีหลักของอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน Bluepower คือการผลิตโดยใช้วัสดุนำเข้าพิเศษ และการใช้ประโยชน์จากหลักการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าและเทคนิคการสมมาตรแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อแก้ไขความสมดุลในระบบไฟแบบ 3 เฟส โดยอุปกรณ์จะจ่ายกระแสตามสัดส่วนโหลดของอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงานตามความสามารถของอุปกรณ์ไฟฟ้า ตัดสัญญาณรบกวนต่างๆ ปรับปรุงกำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟ และจำกัดกระแสกระตุ้น ทำให้กระแสไฟที่จ่ายมีคุณภาพ และอุปกรณ์ไฟฟ้าได้รับพลังงานที่มีเสถียรภาพ สมดุล และประสิทธิภาพ ช่วยให้เกิดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า และรักษาอายุการใช้งานของอุปกรณ์ได้ เพราะการปรับปรุงกำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟจะส่งผลให้เกิดการประหยัดพลังงาน

ปฏิกิริยาการประหยัดพลังงาน
ในการส่งและจำหน่ายกำลังไฟฟ้านั้น ผู้ให้บริการไม่สามารถหลีกเลี่ยงความสูญเสียในการส่งและช่วงเวลาที่มีความต้องการใช้พลังงานสูงได้ในขณะที่กำลังส่งไฟฟ้าให้ผู้ใช้ทุกราย ส่งผลให้เกิดสถานการณ์ที่ผู้ใช้ปลายทางได้รับแรงดันต่ำมาก ซึ่งหลีกเลี่ยงได้โดยการส่งแรงดันมากกว่าปกติ ทำให้แรงดันที่ส่งนั้นเกินอัตราที่อุปกรณ์จะรับได้ เพราะไม่ว่าจะเป็นการจ่ายไฟที่แรงดันสูงหรือต่ำ นอกจากจะไม่สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าได้แล้ว ยังจะทำให้อุปกรณ์เกิดความร้อนสูงและลดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ลงอีกด้วย กำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟจะอยู่ในรูปของคลื่นความร้อนขณะกำลังใช้ไฟด้วย ในกรณีนี้ พลังงานที่เกิดขึ้นอีกจะถูกเปลี่ยนไปเป็นพลังงานความร้อนขณะกำลังใช้ไฟ กลายเป็นค่าไฟที่ไม่จำเป็นของผู้ใช้
อุปกรณ์ประหยัดพลังงานจะช่วยกำจัดฮาร์มอนิกแทรก และปรับแรงดันใช้งานในระบบไฟ 3 เฟสให้เหมาะสม เป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพของพลังงาน ลดการใช้ความร้อนลง และประหยัดไฟได้ 10% ถึง 30% ซึ่งนอกจากช่วยประหยัดต้นทุนแล้ว ยังเพิ่มอายุการใช้งานของอุปกรณ์และปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้าในสภาวะแวดล้อมที่มีโหลดอีกด้วย
คุณสมบัติของอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
- นอกจากจะประหยัดพลังงานได้ 10% ถึง 30% แล้ว ยังช่วยปรับปรุงเสถียรภาพของการจ่ายไฟเข้า แรงดันเกิน และความสมดุลในการใช้ระบบไฟแบบ 3 เฟสอีกด้วย
- ปรับปรุงกระแสไฟฟ้าลัดวงจรชั่วขณะ การเกิดกระแสไฟขึ้นสูงอย่างผิดปกติชั่วขณะ ป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ไฟฟ้าได้รับความเสียหายจากไฟกระชาก
- ปรับปรุงความผิดเพี้ยนของรูปคลื่น ได้แก่ ฮาร์มอนิกที่สูงขึ้น ฮาร์มอนิก inter-stage พาหะที่เป็นตัวนำพลังงานปนเปื้อน และทำให้ได้รูปคลื่นไซน์ที่ราบเรียบกลับคืนมา
- เพิ่มค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า
- ปรับปรุงเสถียรภาพของความถี่
- ปรับปรุงการแกว่งของแรงดัน
- ปรับปรุงสมดุลในระบบ 3 เฟส (ค่าไฟของไต้หวันคำนวณตามเฟสที่สูงที่สุดในระบบ 3 เฟส)
- ช่วยประหยัดพลังงานได้ 10% ถึง 30% (ตามอัตราค่าใช้กระแสไฟแบบต่อเนื่อง) ในกรณีที่ใช้อุปกรณ์บ่อย ช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ด้วยฟังก์ชันควบคุมแรงดันของอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน

วิธีคิดค่าการประหยัดพลังงาน
1. คิดตามอัตราส่วนประสิทธิการประหยัดพลังงานทั้งก่อนและหลังติดตั้ง (โดยมีการตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการติดตั้ง ขอบเขตการใช้ไฟฟ้า และการทดสอบ ณ สถานที่ที่กำหนด) โดยประสิทธิภาพจะดูได้จากใบเรียกเก็บค่าไฟ (หมาย 1) และรอบการเรียกเก็บค่าไฟ
หมายเหตุ 1 โรงงานต่างๆ มีขนาดการใช้ไฟฟ้าไม่เหมือนกันในแต่ละเดือน กรณีที่ใช้เฉพาะอัตราค่าใช้กระแสไฟแบบต่อเนื่องในใบเรียกเก็บค่าไฟเป็นเกณฑ์ จะต้องติดตั้งวัตต์มิเตอร์หรือโวลต์มิเตอร์ตรงจุดที่ตกลงกัน และติดไว้หนึ่งเครื่องที่อุปกรณ์ที่ใช้มอเตอร์เพื่อใช้ทดสอบโหลดเองเพื่อให้การทดสอบมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ โดยให้ทั้งสองฝ่ายจดบันทึกค่าอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้ตรวจสอบต่อไป

การรับประกันประสิทธิภาพ
การติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน Bluepower จะช่วยประหยัดไฟได้ 10% ถึง 30% ในใบเรียกเก็บค่าไฟแต่ละเดือน โดยทางบริษัทขอรับประกันประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า 10% หากอุปกรณ์ทำไม่ได้ตามที่รับประกันไว้ ทางบริษัทยินดีถอดอุปกรณ์ออกและคืนเงิน
อุปกรณ์ประหยัดพลังงานผลิตด้วยโลหะคุณภาพสูงและวัสดุกันไฟนำเข้า มีอัตราการเสียเป็นศูนย์ ในภาวะการใช้งานตามปกติและไม่ได้ใช้งานแบบเกินกำลัง บริษัทจะให้การรับประกันจากผู้ผลิต 2 ปี และรับประกันการบำรุงรักษา 10 ปี
 
 
ข้อมูลบริษัท ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ 1
ผลิตภัณฑ์ 2
ผลิตภัณฑ์ 3
ผลิตภัณฑ์ 4
ช่วยเหลือ เฉพาะเจ้าหน้าที่
Advanced Nanotech
สงวนลิขสิทธิ์ © 2015