บริษัท แอ็ดวานซ์ นาโนเทค จำกัด
 
ฝ่ายบริการลูกค้า 081 843 9388
สำนักงาน 02 738 4981
การติดตั้งและการรับประกัน
 
- หลังจากได้มีการลงนามในสัญญาแล้ว เราสามารถติดตั้งอุปกรณ์ได้ 5 ชุดหรือน้อยกว่าในตำแหน่งที่ระบุภายในเวลา 60 วัน
- หลังจากได้มีการลงนามในสัญญาแล้ว เราสามารถติดตั้งอุปกรณ์ได้ 5 ชุดหรือน้อยกว่าในตำแหน่งที่ระบุภายในเวลาที่ตกลงกัน
- ใช้เวลาในการติดตั้งประมาณ 5 ชั่วโมง ซึ่งต้องดับไฟฟ้าก่อนที่จะทำการติดตั้ง การติดตั้งจะทำขึ้นมาในเวลาที่ระบุให้ยินยอมกระทำได้ตามขั้นตอน
- เราให้การรับประกันเป็นเวลา 2 ปีสำหรับผลิตภัณฑ์ เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์จะทำงานได้อีกเป็นเวลาอย่างน้อย 10 ปี
- ระยะเวลาการคืนทุนคือ 2-3 ปีพร้อมกับอัตราผลตอบแทน 8-10% หรือมากกว่า
- การรับประกันสำหรับต้นทุนในปีที่ 3-10 คือ 5% ของต้นทุนทั้งหมด
- ประเมินต้นทุนของอุปกรณ์ โดยอิงจากการใช้ไฟฟ้าต่อเดือน โดยเฉลี่ยเพื่อให้มั่นใจถึงผลตอบแทนการลงทุนที่สูงวิธีการติดตั้งเครื่องประหยัดไฟฟ้า BP


Marcus Wischenbart
 
 
ข้อมูลบริษัท ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ 1
ผลิตภัณฑ์ 2
ผลิตภัณฑ์ 3
ผลิตภัณฑ์ 4
ช่วยเหลือ เฉพาะเจ้าหน้าที่
Advanced Nanotech
สงวนลิขสิทธิ์ © 2015