บริษัท แอ็ดวานซ์ นาโนเทค จำกัด
 
ฝ่ายบริการลูกค้า 081 843 9388
สำนักงาน 02 738 4981
SEAGULL - สมรรถนะของการประหยัดพลังงาน
 
- การใช้ไฟฟ้าต่อเดือนโดยเฉลี่ย
       ตัวอย่าง 
       หม้อแปลงขนาด 1,000 KVA (1 KVA = 3,000 บาท )  ค่าไฟฟ้า 1,200,000 บาท/เดือน
      1,200,000 x 10% = 120,000 /เดือน (ประหยัดค่าไฟฟ้าต่อเดือน)

- ระยะเวลาการคืนทุน
       อุปกรณ์ประหยัดพลังงานราคา 3,000,000 บาท 
       สามารถประหยัดไฟฟ้าได้ 120,000 /เดือน 
       คืนทุนในระยะเวลา 3,000,000 ÷ 120,000 = 24 เดือน

- ความทนทาน
      มีอายุการใช้งาน 10 ขึ้นไป
 
Marcus Wischenbart
 
 
ข้อมูลบริษัท ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ 1
ผลิตภัณฑ์ 2
ผลิตภัณฑ์ 3
ผลิตภัณฑ์ 4
ช่วยเหลือ เฉพาะเจ้าหน้าที่
Advanced Nanotech
สงวนลิขสิทธิ์ © 2015