บริษัท แอ็ดวานซ์ นาโนเทค จำกัด
 
ฝ่ายบริการลูกค้า 081 843 9388
สำนักงาน 02 738 4981
เทคโนโลยีการประหยัดพลังงานรุ่นที่ 4
 
เทคโนโลยีการประหยัดพลังงานรุ่นที่ 4 : เทคโนโลยีการทำให้โครงข่ายไฟฟ้าบริสุทธิ์

- เทคโนโลยีการประหยัดพลังงานที่มีความทันสมัยมากที่สุด ความสมดุลของแม่เหล็กไฟฟ้า สนามแม่เหล็กไฟฟ้าระดับจุลภาค และเทคโนโลยีการ Reactance Filtering
( การประหยัดพลังงานสามารถทำได้ 10–30% ขึ้นไป)

- ความสมดุลของแม่เหล็กไฟฟ้า สร้างความสมดุลให้กับคลื่นไฟฟ้าและเฟสเวคเตอร์ เปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าของระบบเพื่อตัดแรงดันไฟฟ้าส่วนเกินและกำลังไฟฟ้า Reactance เพิ่มประสิทธิภาพทางกลเช่นเดียวกับการยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์

- สนามแม่เหล็กระดับจุลภาค รักษาระดับการใช้พลังงาน ลดการใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นเพื่อประหยัดพลังงาน ลดการสูญเสียในแกนเหล็กและการสูญเสียในลวดทองแดง รักษาอัตราส่วนของกำลังไฟฟ้า Reactance ให้ดีที่สุด

- เทคโนโลยีการ Reactance Filtering ตัดไฟกระชากและระดับ Harmonics ที่สูงสำหรับสนามแม่เหล็กที่มีเสถียรภาพ
Marcus Wischenbart
 
 
ข้อมูลบริษัท ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ 1
ผลิตภัณฑ์ 2
ผลิตภัณฑ์ 3
ผลิตภัณฑ์ 4
ช่วยเหลือ เฉพาะเจ้าหน้าที่
Advanced Nanotech
สงวนลิขสิทธิ์ © 2015