บริษัท แอ็ดวานซ์ นาโนเทค จำกัด
 
ฝ่ายบริการลูกค้า 081 843 9388
สำนักงาน 02 738 4981
เทคโนโลยีการประหยัดพลังงานรุ่นที่ 3
 
เทคโนโลยีการประหยัดพลังงานรุ่นที่ 3 : การประหยัดพลังงานพร้อมกับชุดขับแบบปรับความถี่ได้
 
- ชุดขับแบบปรับความถี่ได้ทำงานเป็นอุปกรณ์ทำงานอิสระหรือติดตั้งพร้อมกับอุปกรณ์ เทคโนโลยีสำหรับการประหยัดพลังงานจำเป็นต้องมีการใช้ในตอนนี้
- ชุดขับแบบปรับความถี่ได้จะสร้าง Harmonics เป็นสาเหตุทำให้คุณภาพไฟฟ้าด้อยคุณภาพลงและส่งผลกระทบต่อสมรรถนะของอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ ในความเป็นจริงแล้วมันส่งผลกระทบต่อสมรรถนะระบบโดยรวม
ชุดขับแบบปรับความถี่ได้เป็นสาเหตุทำให้โครงข่ายไฟฟ้าด้อยคุณภาพและเพิ่มความสิ้นเปลืองพลังงานของอุปกรณ์อื่นๆ ภายในโครงข่ายเดียวกัน
- ชุดขับแบบปรับความถี่ได้เป็นอุปกรณ์ทำงานอิสนะหรือติดตั้งพร้อมกับอุปกรณ์ ซึ่งจะเพิ่มต้นทุนโดยรวมของอุปกรณ์ให้สูงขึ้น
- ชุดขับแบบปรับความถี่ได้โดยปกติจะมีอายุการใช้งานเพียง 3 - 5 ปีเท่านั้น
Marcus Wischenbart
 
 
ข้อมูลบริษัท ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ 1
ผลิตภัณฑ์ 2
ผลิตภัณฑ์ 3
ผลิตภัณฑ์ 4
ช่วยเหลือ เฉพาะเจ้าหน้าที่
Advanced Nanotech
สงวนลิขสิทธิ์ © 2015