บริษัท แอ็ดวานซ์ นาโนเทค จำกัด
 
ฝ่ายบริการลูกค้า 081 843 9388
สำนักงาน 02 738 4981
เทคโนโลยีการประหยัดพลังงานรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2
 
รุ่นที่ 1 : การชดเชยค่า Power Factor
เป็นเทคโนโลยีที่ใช้งานกันมานาน 15 ปี ซึ่งถูกพิจารณาว่าเป็นวิธีการประหยัดพลังงานรูปแบบหนึ่ง เทคโนโลยีนี้จะลดค่ากำลังไฟฟ้า decreases โดยการติดตั้งตัว capacitors ลงในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ แต่ในตอนนี้เทคโนโลยีค่อนข้างล้าหลัง ซึ่งการติดตั้งสามารถทำได้โดยแผนกวิศวกรรมของบริษัทของคุณ

รุ่นที่ 2 : การประหยัดพลังงานโดยการลดแรงดันไฟฟ้า
แรงดันไฟฟ้าถูกลดลงเพื่อประหยัดพลังงานเมื่อมอเตอร์มีการทำงานต่ำกว่าค่าโหลดตามพิกัด อย่างไรก็ตามการประหยัดแบบนี้ยังมีข้อจำกัดสำหรับมอเตอร์ซึ่งมีใช้แรงดันไฟฟ้าที่ลดลงเท่านั้น โดยอาจมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นสาเหตุทำให้มอเตอร์มีความร้อนสูงเกินไปและอาจจะส่งผลต่ออายุการใช้งานของอุปกรณ์
Marcus Wischenbart
 
 
ข้อมูลบริษัท ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ 1
ผลิตภัณฑ์ 2
ผลิตภัณฑ์ 3
ผลิตภัณฑ์ 4
ช่วยเหลือ เฉพาะเจ้าหน้าที่
Advanced Nanotech
สงวนลิขสิทธิ์ © 2015