บริษัท แอ็ดวานซ์ นาโนเทค จำกัด
 
ฝ่ายบริการลูกค้า 081 843 9388
สำนักงาน 02 738 4981
คุณภาพของไฟฟ้า
 
คุณภาพของไฟฟ้าเป็นคุณสมบัติทางไฟฟ้าที่ยอมให้ระบบไฟฟ้าสามารถทำงานตามจุดประสงค์การใช้งานโดยไม่มีการสูญเสียที่เกิดผลกระทบต่อสมรรถนะหรืออายุการใช้งาน
 
1. ความต่อเนื่องของการใช้งาน
2. ความแปรผันของค่าแรงดันไฟฟ้า
3. คลื่นซายน์
4. แรงดันไฟฟ้าสูงสุดในแต่ละเฟสของระบบไฟฟ้าสามเฟสมีค่าเท่ากันและแต่ละเฟสมีการเลื่อน 120 องศาเมื่อเทียบกับเฟสอื่นคลื่นไฟฟ้านอกโรงงานจะมีประสิทธิภาพกำลังไฟฟ้าที่สูงกว่ารูปคลื่นของคลื่นไฟฟ้าที่ซับซ้อนมีความไม่บริสุทธิ์และ Harmonics ซึ่งต้องทำให้บริสุทธิ์ในทันทีก่อนการใช้งานIrena Markovic
 
 
ข้อมูลบริษัท ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ 1
ผลิตภัณฑ์ 2
ผลิตภัณฑ์ 3
ผลิตภัณฑ์ 4
ช่วยเหลือ เฉพาะเจ้าหน้าที่
Advanced Nanotech
สงวนลิขสิทธิ์ © 2015