บริษัท แอ็ดวานซ์ นาโนเทค จำกัด
 
ฝ่ายบริการลูกค้า 081 843 9388
สำนักงาน 02 738 4981
ความไม่บริสุทธิ์ทางไฟฟ้า
 
การประหยัดพลังงานต้องมาจากโครงข่ายไฟฟ้าที่ไม่มีความไม่บริสุทธิ์
โดยปกติแล้ว การใช้พลังงานของมอเตอร์ที่โหลดเต็มพิกัดมีค่าประมาณ 50 - 80% และการสูญเสียพลังงานมีค่าประมาณ 20 - 50%
 
คำถาม : อะไรคือความหมายโดยนัยเมื่อระบบไฟฟ้ายังคงทำงานได้ในลักษณะที่ต้องการโดยไม่มีการสูญเสียสมรรถนะที่เกิดผลกระทบพร้อมกับการใช้ประโยชน์พลังงาน 50 - 80%
คำตอบ : กำลังงานไฟฟ้าจริงที่ใช้โดยระบบมีค่าสูงกว่ากำลังไฟฟ้าที่ใช้ประโยชน์ได้
 
คำถาม : พลังงานที่สูญเสียมีค่าเท่าไหร่
คำตอบ : จำนวนของพลังงานที่สูญเสียโดยโครงข่ายไฟฟ้า (20-50%)
 
มีการสูญเสียพลังงานที่มีสาเหตุโดยโครงข่ายไฟฟ้าที่มีความไม่บริสุทธิ์


สาเหตุของความไม่บริสุทธิ์ของโครงข่ายไฟฟ้า?

สาเหตุหลักของความไม่บริสุทธิ์ของโครงข่ายไฟฟ้า

1. ไฟฟ้าดูด
การใช้พลังงานและเป็นสาเหตุทำให้อุปกรณ์เกิดความเสียหาย
2. ไฟฟ้าดูด ไฟกระชาก
การใช้พลังงานและเป็นสาเหตุทำให้อุปกรณ์เกิดความเสียหาย
3. ไฟฟ้าแรงสูง แรงดันไฟฟ้าสามเฟสไม่สมดุล
การใช้พลังงานและเป็นสาเหตุทำให้อุปกรณ์เกิดความเสียหาย
4. Harmonics อันดับสูง : 3, 5, 7, 9
การใช้พลังงานและเป็นสาเหตุทำให้อุปกรณ์เกิดความเสียหาย
5. กระแสขณะไม่ใช้งานมีค่าสูงเกินไป
การใช้พลังงาน
Irena Markovic
 
 
ข้อมูลบริษัท ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ 1
ผลิตภัณฑ์ 2
ผลิตภัณฑ์ 3
ผลิตภัณฑ์ 4
ช่วยเหลือ เฉพาะเจ้าหน้าที่
Advanced Nanotech
สงวนลิขสิทธิ์ © 2015