บริษัท แอ็ดวานซ์ นาโนเทค จำกัด
 
ฝ่ายบริการลูกค้า 081 843 9388
สำนักงาน 02 738 4981
การทำให้โครงข่ายไฟฟ้ามีความบริสุทธิ์และระบบประหยัดพลังงานไฟฟ้า
 
ไฟฟ้าด้านนอกโรงงาน : คลื่นซายน์บริสุทธิ์
หลังจากที่ไฟฟ้าเข้ามายังโครงข่ายไฟฟ้าของโรงงาน รูปคลื่นจะเสียรูป เนื่องจากความซับซ้อนในการใช้งาน สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กไม่ได้ตั้งฉากกัน เป็นสาเหตุทำให้ประสิทธิภาพการเหนี่ยวนำลดลงอย่างมาก
 
ประสิทธิภาพพลังงานของโครงข่ายไฟฟ้าในโรงงานโดยปกติจะอยู่ระหว่าง 60% - 80% และมีการสูญเสียพลังงาน 20% - 40%
 
ดังนั้นการลดลงของประสิทธิภาพพลังงานเกิดขึ้นเนื่องจากโครงข่ายไฟฟ้าที่มีความไม่บริสุทธิ์ทางไฟฟ้า
 
 
ข้อมูลบริษัท ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ 1
ผลิตภัณฑ์ 2
ผลิตภัณฑ์ 3
ผลิตภัณฑ์ 4
ช่วยเหลือ เฉพาะเจ้าหน้าที่
Advanced Nanotech
สงวนลิขสิทธิ์ © 2015