บริษัท แอ็ดวานซ์ นาโนเทค จำกัด
 
ฝ่ายบริการลูกค้า 081 843 9388
สำนักงาน 02 738 4981
หลักการประหยัดไฟฟ้า
 
1. คำอธิบาย
         เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการใช้พลังงานมากเกินไป ระหว่างการเปลี่ยนแปลงสถานะทางไฟฟ้า และแรงดันไฟฟ้าที่ต่ำเกินไปเมื่อมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในฤดูร้อน การไฟฟ้าจะจ่ายไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าสูงขึ้นเล็กน้อย หาก Output ของแรงดันไฟฟ้าที่เหลือมีการจ่ายไปยังโหลดเพื่อควบคุมและปรับตั้งแรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสม และเพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับการลดกระแสไฟฟ้า การสูญเสียในแกนเหล็กจะเกิดขึ้นพร้อมกับค่าแรงดันไฟฟ้า² การสูญเสียในลวดทองแดงและการสูญเสียในสายเกิดขึ้นพร้อมกับค่ากระแสไฟฟ้า² เมื่อการสูญเสียในลวดทองแดงเกิดขึ้นกับเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดที่บริโภคใช้มีค่าใกล้เคียงกับการสูญเสียในแกนเหล็ก  ซึ่ง ณ จุดนี้ประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าจะอยู่ที่ค่าสูงสุด นั่นคือหลังจากที่มีการปรับตั้งผ่านอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า BP การสูญเสียในลวดทองแดงก็จะมีค่าใกล้เคียงกับการสูญเสียในแกนเหล็ก และเป็นจุดที่สามารถประหยัดไฟฟ้าได้มากที่สุด ซึ่งจะสามารถตอบสนองกับจุดประสงค์การประหยัดไฟฟ้าได้
 
2. แรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสม (สมมติค่า Power Factor คือ 0.8)
       อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ระบุแรงดันไฟฟ้า 110V, 220V และ 380V ตามมาตรฐานการจ่ายแรงดันไฟฟ้าของ CSN นั่นคือ
 
สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ระบุ 110V 
- อุปกรณ์ที่ใช้กำลังไฟฟ้า ±5% หากมีอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้กำลังไฟฟ้ามีแรงดันไฟฟ้าอยู่ที่ 104.5V -115.5V 
- อุปกรณ์ให้แสงสว่าง ±10% อุปกรณ์ให้แสงสว่างอยู่ที่ 99V - 121V 
  อุปกรณ์ไฟฟ้านั้นจะสามารถทำงานได้ปกติ 
 
สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ระบุ 220V 
- อุปกรณ์ที่ใช้กำลังไฟฟ้า ±5% หากอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้กำลังไฟฟ้ามีแรงดันไฟฟ้าอยู่ที่ 206.8V - 233.2V 
- อุปกรณ์ให้แสงสว่าง ±10% อุปกรณ์ให้แสงสว่างอยู่ที่ 198V - 242V 
  อุปกรณ์ไฟฟ้านั้นจะสามารถทำงานได้ปกติ 
 
สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ระบุ 380V
- หากมีแรงดันไฟฟ้าอยู่ที่ 357.2V - 402.8V
  อุปกรณ์ไฟฟ้านั้นจะสามารถทำงานได้ปกติ
 
3. การประหยัดไฟฟ้า
ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการทำงานของโหลดปกติ  การปรับตั้งแรงดันไฟฟ้าและใช้แนวทางเพื่อให้กระแสลดลงจะทำให้ค่ากำลังไฟฟ้า (KWh) ลดลงตามเป้าหมายการประหยัดไฟฟ้าได้ หากการปรับตั้งแรงดันไฟฟ้าที่เหลือเป็นแรงดันไฟฟ้าที่สมเหตุผลและใช้ประโยชน์ได้ หลังจากนั้นการสูญเสียที่มีจากแรงดันไฟฟ้าส่วนเกินดังกล่าว เช่น การสูญเสียในแกนเหล็ก การสูญเสียในลวดทองแดง การสูญเสียในสาย การสูญเสียเนื่องจากแม่เหล็ก การสูญเสียแบบ Turbo การสูญเสียเนื่องจากความต้านทานทางไฟฟ้า การสูญเสียแบบลอยตัว เป็นต้น อาจจะสามารถประหยัดได้อย่างมีเหตุผลและมีการยกระดับประสิทธิภาพทางไฟฟ้าและบรรจุเป้าหมายการประหยัดไฟฟ้าที่ตั้งไว้ได้
 
 
ข้อมูลบริษัท ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ 1
ผลิตภัณฑ์ 2
ผลิตภัณฑ์ 3
ผลิตภัณฑ์ 4
ช่วยเหลือ เฉพาะเจ้าหน้าที่
Advanced Nanotech
สงวนลิขสิทธิ์ © 2015