บริษัท แอ็ดวานซ์ นาโนเทค จำกัด
 
ฝ่ายบริการลูกค้า 081 843 9388
สำนักงาน 02 738 4981
เกี่ยวกับเรา
 
ข้อมูลบริษัท
          บริษัทมีหลายแผนกที่ทำงานกันประกอบด้วยฝ่ายวิจัยและพัฒนา ฝ่ายผลิต ฝ่ายบริหาร ฝ่ายพัฒนาระบบ และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ  
          อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน BP ที่วางจำหน่ายในตลาดผ่านการทดลองและการทดสอบที่เข้มงวด นอกจากคุณสมบัติการประหยัดพลังงานแบบเดิมที่มีอยู่แล้ว อุปกรณ์นี้ยังสามารถใช้งานร่วมกับ Regulator และระบบตรวจจับอัตโนมัติ ซึ่งมีความสมบูรณ์มากกว่าอุปกรณ์ประหยัดพลังงานที่มีอยู่ในท้องตลาดทั่วไป  นอกจากนี้ยังได้รับการพัฒนาสำหรับการใช้งานทุกภูมิภาคของโลก  เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของการตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมและการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติทั่วโลก เราได้ทำการบุกเบิกในทุกพื้นที่ที่เราสามารถประหยัดต้นทุนไฟฟ้าก่อนที่จะมีพลังงานทางเลือกอื่นเกิดขึ้นมาใหม่  บริษัทเริ่มต้นจัดทำวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนสำหรับระบบจัดการไฟฟ้าที่เน้นที่การประหยัดพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูง บริษัทได้ดำเนินการพัฒนาพลังงานทดแทนพร้อมกับพลังงานทางเลือกเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายสูงสุด
?????? ?????
การวางแผนการเงิน
          ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นซ้ำจากการปฏิบัติงานและยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นแนวโน้มที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้  ดังนั้นการวางแผนทางการเงินที่ดีที่สุดคือการจ่ายเงินสำหรับอุปกรณ์ประหยัดพลังงานพร้อมกับต้นทุนที่ลดลงโดยการติดตั้งและเพื่อที่จะลดต้นทุนลงไปเรื่อยๆ หรืออาจจะไม่มีต้นทุนเกิดขึ้นในส่วนเจ้าของนับตั้งแต่มีการลงทุนในจุดเริ่มต้น  ข้อดีของการประหยัดพลังงานเริ่มต้นจากการติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงานของเราที่ประหยัดพลังงานได้ 8 - 10% ขึ้นไป     
          อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน BP ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมโดยสมาคมผู้บริโภคของไต้หวัน บริษัทมีวงเงินคุ้มครองการประกันภัย 50 ล้านดอลลาร์สำหรับผลิตภัณฑ์กับทาง Fubon Insurance โดยเงินกู้ยืมการลงทุนเพื่อการติดตั้งยังสามารถที่จะหาได้สำหรับลูกค้า เพื่อได้รับประโยชน์พร้อมกับบริการและการคุ้มครองของเรา
???????? ?????
ปรัชญาทางธุรกิจ
          ทีมประหยัดพลังงานเครื่อง BP และลูกค้าเป็นผู้ที่เหมือนลงเรือลำเดียวกัน ทางทีมงานของเราเน้นความสำคัญที่ลูกค้าเป็นพิเศษเราได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับเป้าหมายของการประหยัดพลังงาน การทวนสอบประสิทธิผลกับลูกค้าก่อนการวางแผนการติดตั้ง ดังนั้นความหมายหลักของโครงการประหยัดพลังงานจะต้องประกอบด้วย    
          1. เพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์ (เช่น อุปกรณ์ผลิตพลังงานร่วมทางวิศวกรรมขนาดเล็กถึงขนาดกลาง และระบบจัดการพลังงาน) และลดการสูญเสียที่ไม่จำเป็น
          2. ทางออกที่ดีที่สุดคือ ความประหยัดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยไม่สูญเสียคุณสมบัติของแบบดั้งเดิม
          3. เราส่งมอบการประหยัดพลังงานได้ทันทีและรับประกันได้
          4. การคืนทุนอย่างเร็วรวมถึงมีการบำรุงรักษาที่ต่ำ
          5. มีความง่ายและมีความทนทาน  ซึ่งจะให้คุณภาพที่ดีขึ้นและได้ไฟฟ้าที่มีเสถียรภาพมากขึ้น

การรับประกัน 5 ข้อที่เราให้กับคุณ
          1. การรับประกันข้อที่ 1: ถูกกฎหมาย

          2. การรับประกันข้อที่ 2: มีประสิทธิผล
          3. การรับประกันข้อที่ 3: มีความปลอดภัย

          4. การรับประกันข้อที่ 4: ให้คำมั่นสัญญาได้ว่าเป็นไปตามความต้องการของคุณ
          5. 
การรับประกันข้อที่ 5: บริการหลังการขายครบวงจร
???????? ????? ???
ใบรับรองอุปกรณ์ประหยัดพลังงานเชื่อเพลิง BP
BP FUEL STABILIZER certificate
หน้าที่ 1
BP FUEL STABILIZER certificate
หน้าที่ 2
BP FUEL STABILIZER certificate
หน้าที่ 3
BP FUEL STABILIZER certificate
หน้าที่ 4
BP FUEL STABILIZER certificate
หน้าที่ 5
??????? ????? ??? ?????
ใบรับรองอุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า BP
BP power saving certificate
หน้าที่ 1
BP power saving certificate
หน้าที่ 2
BP power saving certificate
หน้าที่ 3
BP power saving certificate
หน้าที่ 4
BP power saving certificate
หน้าที่ 5
BP power saving certificate
หน้าที่ 6
BP power saving certificate
หน้าที่ 7
BP power saving certificate
หน้าที่ 8
BP power saving certificate
หน้าที่ 9
BP power saving certificate
หน้าที่ 10
BP power saving certificate
หน้าที่ 11
BP power saving certificate
หน้าที่ 12
BP power saving certificate
หน้าที่ 13
BP power saving certificate
หน้าที่ 14
BP power saving certificate
หน้าที่ 15
BP power saving certificate
หน้าที่ 16
BP power saving certificate
หน้าที่ 17
BP power saving certificate
หน้าที่ 18
   
????? RIB
 
 
ข้อมูลบริษัท ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ 1
ผลิตภัณฑ์ 2
ผลิตภัณฑ์ 3
ผลิตภัณฑ์ 4
ช่วยเหลือ เฉพาะเจ้าหน้าที่
Advanced Nanotech
สงวนลิขสิทธิ์ © 2015